Abrir o menú principal


Follas novas 1880 Rosalía Castro de Murguía.pdf


II   Ben sei que non hay nada
Novo en baiẍo d'o ceo,
Qu'antes outros pensaron
As cousas qu'ora eu penso.

   E ben, ¿para qu'escribo?
E ben, por qu'asi semos,
Reloẍ que repetimos
Eternamente ó mesmo.<<<< >>>>