Con anacos do meu interior (Con anacos do meu interior)


Con anacos do meu interior (Con anacos do meu interior)       Manuel Antonio       1920
 


    Con anacos do meu interior
fago xogos de mans
      Sollar do sol encol
dos agros e o silenzo que alborexa
      Con anacos de min
                       Xogador.
      Un sotil son de lonxe
                       fío claro
      A tristura dos eixos abate nos pinos
      Na corredoira da fonte van pasos
      Un paxaro que pasa cortando a fenestra
      Con anacos de min
                       Non reparo.
      Con anacos do meu interior
      malabarescamentes
      enrabesadamentes
      auto-rompecabezador.


<<<< >>>>