Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1845»

sen resumo de edición
m (engado a Categoría:1845 mediante HotCat)
{{estilo}}
 
{{nongalego}}
== CONSTITUCIÓN DE 1845 ==
Doña Isabel II, pola graza de Deus e a Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas; a tódolos que as presentes veren e entenderen, sabede: Que sendo a nosa vontade e a das Cortes do Reino regularizar e poñer en consoanciaconsonancia coas necesidades actuais do Estado os antigos foros e liberdades destes Reinos, e a intervención que as súas Cortes tiveron en todos tempos nos negocios graves da Monarquía, modificando ó efecto a Constitución promulgada en 18 de Xuño de 1837, viñemos, en unión e de acordo coas Cortes actualmente reunidas, en decretar e sancionar a seguinte CONSTITUCIONCONSTITUCIÓN DA MONARQUIAMONARQUÍA ESPAÑOLA
 
== TÍTULO I - DOS ESPAÑOIS ==
1. Tódalas persoas nadas nos dominios de España.<br>
2. Os fillos de pai ou nai españois, aínda que naceran fora de España.<br>
3. Os estranxeiros que obteranobtiveran carta de natureza.<br>
4. Os que sen ela gañaran vecindadeveciñanza en calquera pobo da Monarquía.<br>
 
A calidade de español pérdese por adquirir natureza en país estranxeiro, e por admitir emprego doutro Goberno sen licenza do Rei.<br>
 
Unha lei determinará os dereitos que deberán gozar os estranxeiros que obteñan carta de natureza ou gañaran vecindadeveciñanza.
 
'''Artigo 2'''
 
Tódolos españois podan imprimir e publicar libremente as súas ideas sen previa censura, con suxeciónsuxeición ás leis.
 
'''Artigo 3'''
'''Artigo 4'''
 
Uns mesmos Códigos rexiránrexerán en toda a Monarquía.
 
'''Artigo 5'''
 
Tódolos españois son admisibeisadmisíbeis ós empregos e cargos públicos, segundo o seu mérito e capacidade.
 
'''Artigo 6'''
 
Todo español está obrigado a defender a Patria coas armas cando sexa chamado pola lei e a contribuircontribuír en proporción dos seus haberes para os gastos do Estado.
 
'''Artigo 7'''
'''Artigo 9'''
 
Ningún español pode ser procesado nin sentenciado senón polo XuizXuíz ou Tribunal competente, en virtude de leis anteriores ó delito e na forma que éstasestas prescriban.
 
Discutida e votada polas Cortes Constituíntes de 1854-56 a Constitución que xeralmente é desiñada con esta última data, aínda que en realidade debera selo coa de 1855, posto que a súa aprobación rematou en 14 de Decembro de dito ano, e sen ter chegado a promulgarse, se dictouditou o Real decreto de 15 de Setembro de 1856 restablecendo esta Constitución de 1845, modificada polo Acta Adicional que se inserta a continuación da mesma, e que había de gardarse e cumprirse como parte integrante dela, entre tanto que as Cortes resolveran o convinteconveniente.
 
'''Artigo 10'''
 
Non se imporá xamáisxamais a pena de confiscación de bens, e ningún español será privado da súa propiedade senón por causa xustificada de utilidade común, previa a correspondente indemnización.
 
'''Artigo 11'''
As Cortes compóñense dos Corpos Colexisladores, iguais en facultades: o Senado e o Congreso dos Deputados.
 
== TÍTULO III - DEL SENADO ==
 
{{nongalego}}
 
 
== TÍTULO III - DEL SENADO ==
 
Art. 14.