Diferenzas entre revisións de «Lei de creación do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia»

m
corrixir formato
m (crear)
 
m (corrixir formato)
 
Lei 2/1999, do 9 de marzo9
 
2. Quen teña superado o primeiro ciclo de xornalismo poderá inscribirse no colexio, pero non adquirirá plenos dereitos de colexiado ata que non termine os seus estudios.
 
==Disposición adicional única ==
==
Disposición adicional única ==
 
 
Os xornalistas inscritos no rexistro Oficial de Periodistas da Federación de Asociacións da Prensa de España (FAPE) con anterioridade á creción do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia poderán formar parte do dito colexio, sempre que o soliciten.
 
==Disposición transitoria primeira ==
==
Disposición transitoria primeira ==
 
 
 
 
== Disposición transitoria segunda ==
 
 
1. Os estatutos definitivos, logo de seren aprobados xunto coa acta da asemblea constituínte, remitiránselle á consellería competente en materia de colexios profesionais para a cualificación da súa legalidade e, se é o caso, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
== Disposición derradeira ==
 
 
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficialide Galicia.
 
 
 
Santiago de Compostela, vintecatro de febreiro de mil novecentos noventa e nove.
 
 
 
Manuel Fraga Iribarne
 
 
 
Presidente
444

edicións