Abrir o menú principal

Cambios

sen resumo de edición
Art. 20.
O Congreso dos Deputados comporase dos que nomeen as Xuntas electorais na forma que determine a lei. Nomearase un Deputado, ao menos, por cada 50.000 almas da poboación.
 
Art. 21.
Os Deputados elixiranse polo método directo, e poderán ser reelixidos indefinidamente.
 
Art. 22.
Para ser Deputado requírese ser español, do estado seglar, cumprir vinte e cinco anos, gozar a renda procedente de bens raíces ou pagar por contribucións directas a cantidade que a lei Electoral esixa, e ter as demais circunstancias que na mesma lei se prefixen.
 
Art. 23.
Todo español que teña esas calidades pode ser nomeado Deputado por calquera provincia.
 
Art. 24.
Os Deputados serán elixidos por cinco anos.
 
Art. 25.
Os Deputados que admitan do Goberno ou da Casa Real pensión, emprego que non sexa de escala na súa respectiva carreira, comisión con soldo, honras ou condecoracións, quedan suxeitos a reelección. A disposición anterior non comprende aos Deputados que fosen nomeados Ministros da Coroa.
195

edicións