Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1837»

retiro marcador enuso
m (elimino a Categoría:1845; engado a Categoría:1837 mediante HotCat)
(retiro marcador enuso)
Etiqueta: edición de código 2017
{{enuso}}
[[Ficheiro:InicialD.svg|esquerda|40x40px]]
oña Isabel II, pola graza de Deus e a Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas, e no seu Real nome, e durante a súa menor idade, a Raiña Viúva a súa Nai Dona María Cristina de Borbón, Gobernador do Reino; a todos os que as presentes veren e entenderen, sabede: Que as Cortes xerais decretaron e sancionaron, e Nós de conformidade aceptado, o seguinte:
'''Artigo 26.'''
 
As Cortes reúnense todos os anos. Corresponde aoa El-Rei convocalas, suspender e pechar as súas sesións e disolver o Congreso dos Deputados; pero coa obrigación, neste último caso, de convocar outras Cortes, e reunilas dentro de tres meses.
 
'''Artigo 27.'''
 
Se o El-Rei deixar de reunir algún ano as Cortes antes do 1º. de Decembro, xuntaranse precisamente neste día, e no caso de que aquel mesmo ano conclúa o encargo dos Deputados empezaranse as eleccións o primeiro domingo de Outubro para facer novos nomeamentos.
 
'''Artigo 28.'''
'''Artigo 32.'''
 
O El-Rei abre e pecha as Cortes, en persoa ou por medio dos Ministros.
 
'''Artigo 33.'''
'''Artigo 34.'''
 
Os Corpos Colegisladores non poden deliberar xuntos nin en presenza dode El-Rei.
 
'''Artigo 35.'''
'''Artigo 44.'''
 
A persoa dode El-Rei é sacra e inviolable, e non está suxeita á responsabilidade. Son responsables os Ministros.
 
'''Artigo 45.'''
 
A potestade de facer executar as leis reside noen El-Rei, e a súa autoridade esténdese a todo canto conduce á conservación da orde pública no interior e á seguridade do Estado co exterior, conforme á Constitución e ás leis.
 
'''Artigo 46.'''
 
O El-Rei sanciona e promulga as leis.
 
'''Artigo 47.'''
 
Ademais das prerrogativas que a Constitución sinala aoa El-Rei, correspóndelle:
 
1º. Expedir os decretos, regulamentos e instrucións que sexan conducentes para a execución das leis.
'''Artigo 48.'''
 
O El-Rei necesita estar autorizado por unha lei especial:
 
1º. Para enajenar, ceder ou permutar calquera parte do territorio español.
'''Artigo 49.'''
 
A dotación dode El-Rei e da súa familia fixarase polas Cortes ao principio de cada reinado.
 
== Título VII - Da sucesión da Coroa ==
'''Artigo 56.'''
 
O El-Rei é menor de idade ata cumprir catorce anos.
 
'''Artigo 57.'''
 
Cando o El-Rei se imposibilitar para exercer a súa autoridade, ou vacare a Coroa sendo de menor idade o inmediato sucesor, nomearán as Cortes para gobernar o Reino, unha Regencia composta dunha, tres ou cinco persoas.
 
'''Artigo 58.'''
 
Ata que as Cortes nomeen a Regencia, será gobernado o Reino provisionalmente polo pai ou a nai dode El-Rei; e, na súa falta, polo Consello de Ministros.
 
'''Artigo 59.'''
 
A Regencia exercerá toda a autoridade dode El-Rei, en cuxo nomee publicaranse os actos do Goberno.
 
'''Artigo 60.'''
 
Será titor dode El-Rei menor a persoa que no seu testamento nomease o El-Rei defunto, sempre que sexa español de nacemento; se non lle nomeou, será titor o pai ou a nai, mentres permanezan viúvos. Na súa falta nomearanlle as Cortes; pero non poderán estar reunidos, os encargos de Rexente e de titor dode El-Rei, senón no pai ou a nai deste.
 
== Título IX - Dos ministros ==
199

edicións