Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

2. As actividades desta asociación levaranse a cabo principalmente en Galiza, aínda que a súa actividade se estenderá tamén ao resto de territorios galegofalantes. Non obstante, cómpre sinalar que na práctica a maior parte das actividades hanse concretar no espazo virtual da rede global de internet.
 
==Capítulo II. OsSocios membrose da asociaciónmembros, os seus dereitos e asos súasseus obrigasdeberes==
 
===Artigo 4. Requisitos===
===Artigo 5. Dereitos===
 
Son dereitos dos membrossocios: da asociación:
 
1. Asistir con voz e voto ás reunións da Asemblea Xeral.
===Artigo 6. Deberes===
 
Son deberes dos membros da asociaciónsocios:
 
1. Comprometerse cos fins da asociación e participar activamente para levalos a cabo.
69

edicións