Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

1. Modificar os estatutos.
 
2. Elixir e separarcesar os membros doda órganoXunta de gobernoDirectiva e controlar a súa actividade.
 
3. Aprobar o orzamento anual e a liquidación de contas anuais, así como adoptar os acordos para a fixación da forma e o importe da contribución para o mantemento da asociación e aprobar a xestión feita polo órgano de goberno.
6. Solicitar a declaración de utilidade pública.
 
7. Aprobar o regulamentoRegulamento de réximeRéxime internoInterno.
 
8. Acordar a baixa ou a separación definitiva, cun expediente previo, das persoas asociadas.
69

edicións