Diferenzas entre revisións de «Acta fundacional da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

sen resumo de edición
 
 
Na localidade de ……………………………………………………………………, o día ……… do ano 2018 ás ……… horas, reúnense as persoas que a continuación se detallan, como promotoras da "Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e Coñecemento Libre".
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
69

edicións