Diferenzas entre revisións de «Acta fundacional da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

sen resumo de edición
ACTA FUNDACIONAL DA "ASOCIACIÓN DE AMIGAS E AMIGOS DA GALIPEDIA E DO COÑECEMENTO LIBRE"
 
 
Na localidade de ……………………………………………………………………, o día ……… do ano 2018 ás ……… horas, reúnense as persoas que a continuación se detallan, como promotoras da "Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre".
 
D/Dª.……………………………………………………………………………………………………………………………… DNI nº………………… con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………… localidade ……………………………………………………………………, con teléfono …………………………………… e nacionalidade …………………………………………
ACORDAN:
 
1. Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ao abeiro do artigo 22 da Constitución e de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, que se denominará "Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre".
 
2. Aprobar os estatutos polos que se vai rexer a asociación, que foron lidos neste acto e aprobados por unanimidade dos asistentes.
69

edicións