Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

4. As funcións de liquidación e de execución dos acordos a que fan referencia os apartados anteriores deste mesmo artigo son competencia da Xunta Directiva se a Asemblea Xeral non confire esta misión a unha comisión liquidadora especialmente designada a este efecto.
 
 
Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2018
 
Santiago de Compostela, 22o ……… de setembro………………………………… de 2018.
 
 
69

edicións