Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

→‎Artigo 17. Reunións e acordos: simplifico, a XD toma os acordos por maioría simple
(→‎Artigo 17. Reunións e acordos: simplifico, a XD toma os acordos por maioría simple)
3. A Xunta Directiva queda constituída validamente se foi convocada con antelación e hai un quórum de máis da metade dos seus membros.
 
4. A Xunta Directiva toma os acordos por maioría simple dos votos das persoas asistentes, salvo provisión en contra.
 
5. En relación coa celebración das reunións da Xunta Directiva, prevese a posibilidade de manter as reunións por medio de videoconferencia ou doutras formas de comunicación telemática, sempre e cando se poida garantir a identificación das persoas asistentes, a continuidade da comunicación, a posibilidade de intervir nas deliberacións e a emisión do voto. Por esta modalidade telemática de reunión entenderase, en calquera caso, que a reunión se realiza no lugar onde se atopa naquel momento a persoa que a presida.
69

edicións