Diferenzas entre revisións de «Real Decreto 1370/1992, do 13 de novembro»

continúo
(comezo)
 
(continúo)
 
O [[Real Decreto 855/1989, do 7 de xullo]], polo que se amplia a protección xurídica das topografías dos produtos semicondutores ás persoas orixinarias dos países e territorios que figuran no seu anexo, tiña carácter provisional e os seus efectos extendéronse únicamente ata o día [[w:7 de novembro|7 de novembro]] de [[w:1990|1990]].
 
Pola súa parte, o Consello das Comunidades Europeas adoptou a [[Decisión 90/510/CEE, do 9 de outubro de 1990]], pola que se amplía a protección xurídica das topografías dos produtos semicondutores, con carácter permanente, ós países e territorios que dispoñen dunha lexislación nacional adecuada que estableza tal protección.
 
Facendo uso da autorización ó Goberno prevista na disposición derradeira terceira, primeiro parágrafo, da [[Lei 11/1988, do 3 de maio]], e tendo en conta a Decisión 90/510/CEE adoptada polo Consello das Comunidades Europeas, procede establece-la correspondente norma nacional relativa á ampliación da protección xurídica das topografías dos produtos semicondutores ás persoas orixinarias dos países e territorios que figuran no [[#ANEXO|anexo]] da presente disposición.
 
Na súa virtude, a proposta do Ministro de Industria, Comercio e Turismo, de acordo co Consello de Estado e previa deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día [[w:13 de novembro|13 de novembro]] de [[w:1992|1992]],
 
DISPOÑO:
 
[[Category:documentos legais españois]]
[[Category:GL-R]]