Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

2. A modificación ou a extinción dos pactos sucesorios por acordo das partes suxeitaranse ás mesma formalidades có pacto que se modifica ou extingue; sen embargo, o usufructo de viuvez pactado entre o cónxuxes poderase modificar ou extinguir por eles en testamento mancomunado.
 
D. Adicional 2ª
 
 
Usuario anónimo