Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

 
==Título III: Dereitos reais==
=== Capítulo I.: Comunidades===
====Sección 1ª: Dos montes veciñais en mancomún ====
Artigo 14<br>
Ningún propietario ou persoa que a título distinto utilice a leira ou leiras da agra estará obrigado a paga melloras, novos servicios ou instalacións, pero non as poderá aproveitar sen antes paga-lo que ll corresponda á súa leira ou leiras.
 
===Capítulo II.: Servidumes e serventías===
====Sección 1ª: Da servidume de paso====
Artigo 25<br>
O exercicio de paso para a realización das faenas agrícolas en leiras ou parcelas dentro da agra ou vila practicarase do modo e da forma que se derivase do costume do cultivo á mesma man ou folla, arró cómaro ou ribazo. Quen cambiase o cultivo respecto da xeneralidade non poderá realizar, en tant estivesen pendentes as colleitas, outro paso que o de a pé polo lugar por onde non cause prexuízo para o outros.
 
===Capítulo III.: Do cómaro, ribazo ou arró===
Artigo 33<br>
O cómaro, ribazo ou arró e os muros de contención de leiras estremeiras sitas a distinto nivel ou socalco suponse que forman parte do predio sito no plano superior.
Usuario anónimo