Abrir o menú principal

Cambios

 
== Disposicións Derrogatorias==
 
D. Derrogatoria
 
Queda derrogada a Lei do Parlamento de Galicia 7/1987, do 10 de novembro, sobre a compilación do dereito civil de Galicia, así como todas aquelas disposicións que se opoñan ó previsto na presente lei.
 
Usuario anónimo