Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1931»

 
*[[Constitución española de 1931/Título preliminar|Título preliminar]]
 
 
==TÍTULO PRELIMINAR: Disposicións xerais==
'''Artigo 1'''
 
1. España é unha República democrática de traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de Liberdade e de Xustiza.<br>
2. Os poderes de tódolos seus órganos emanan do pobo.<br>
3. A República constitúe un Estado integral, compatible coa autonomía dos Municipios e as Rexións.<br>
4. A bandeira da República española é vermella, amarela e morada.
 
'''Artigo 2'''
 
1. Tódolos españois son iguais ante a lei.
 
'''Artigo 3'''
 
1. O Estado español non ten relixión oficial.
 
'''Artigo 4'''
 
1. O castelán é o idioma oficial da República.<br>
2. Todo español ten a obriga de sabelo e dereito de usalo, sen perxuízo dos dereitos que as leis do Estado recoñezan ás linguas das provincias ou rexións.<br>
3. Salvo o que se dispoña en leis especiais, a ninguén se lle poderá esixir o coñecemento nin o uso de ningunha lingua rexional.
 
'''Artigo 5'''
 
1. A capitalidade da República fíxase en Madrid.<br>
 
'''Artigo 6'''
 
1. España renuncia á guerra como instrumento de política nacional.
 
'''Artigo 7'''
 
1. O Estado español acatará as normas universais do Dereito internacional, incorporándoas ó seu dereito positivo.
 
 
 
1.153

edicións