Declaración do Xeneral Martín Balza do 25 de abril de 1995 (Autocrítica) - Linguas