Autor:Johan Servando

Johan Servando foi un xograr, posibelmente galego, activo no terceiro cuarto do século XIII.