Castelao. Escolma posible


E S C O L M A   P O S I B L E       Castelao     Prólogo e selección de Marino Dónega       1964
 


R E X I S T R O


Alfonso Rodriguez Castelao, por Marino Dónega
            Esquema biográfico
            Catálogo da súa obra
            Escolma posible
            Punto de vista

A.   Castelao, critico de arte, conferenciante e viaxeiro
      Arte e Galeguismo
      Humorismo, Dibuxo humorístico. Caricatura [1]
      Do meu diario
            Dende o mes de xaneiro ó mes de San Xoán, en París
            Dende o mes de San Xoán ó da Nosa Señora, en Bélxica
            Dende o mes da Nosa Señora ó mes de Tódolos Santos, en Alemaña
C u b i s m o
            George Braque
            Pablo Picaso
            Catro verbas a xeito de introducción
            Cubismo e tradición
            A verdade do cubismo
O galeguismo no arte
            O arte avanzado ó aparecer os galeguistas
            O universalismo
            Defensa da natureza
            O artista e a súa obra
            A esperanza celta
            A forza simpática do arte

B.   Castelao, investigador
      As cruces de pedra na Bretaña
            Cruceiros
      Sant'Iago na Bretaña
      A cruces de pedra na Galiza
            Cruces precistiáns
            Cristianización dos camiños
            Os artífices dos cruceiros

C.   Castelao, xornalista
      Verbas de chumbo

D.   Castelao, creador dun xénero literario
      C o u s a s
            A carón da natureza
            A Marquesiña
            Novela
            O Profundador
            Peza en dous lances
            Panchito
            O burro i os homes
            Un conto triste

D.   Castelao, contista e novelista
      Un ollo de vidro
      Retrincos
            Limiar
            O Segredo
            O Inglés
            Peito de Lobo
            O Retrato
            Sabela
      Os dous de sempre
            Lembranza da casa e dun pelo da tía Ádega
            Un rapaz que sería quén de manxar a seu pai polas pernas
            Pedriño, o manxador, válese do escrequenado Rañolas para encherse
            Rañolas fuxe dos moinantes que o tiñan engaiolado
            Cando vovemos a topar con Pedriño encontrámolo endeble, como un prixel
            Rañolas é un home arriscado, dino de ter movimento nas pernas
            Todo París é de Rañolas
            Rañolas lémbrase de que ten unha patria
            Rañolas prepárase para ser feliz na súa terra
            A sogra que lle cadróu en sorte a Pedro
            A vida de Pedro é un inferno frío
            Dende a ría de Vigo ás Pampas arxentinas
            Pedro tapóuco sirve para comerciante

E.   Castelao, ensaista
      Sempre en Galiza
            Idioma
            Territorio
            Cultura
            Povoación
            Fontes de riqueza galega
            Emigración
            Lirismo
            A Saudade

F.   Castelao, dramaturgo
      Os vellos no deben de namorarse
            Prólogo
            Pimpinela

G.   Castelao, orador
      Alba de Groria

Véxase taménEditar

BibliografíaEditar