Conversa autor:Johan Airas

Discussões ativas

Pelo souto de CrexenteEditar

O texto é unha pastorela que anda categorizada na Wsourcept en Cantigas de escárnio e maldizer e que leva grafía con c. Ainda ca mín non me semella tema de escárnio e maldizer, non foi por opinion miña que escollin de pór esta pastorela (cantiga dunha pastora) nas Cantigas de amigo. Foi por atopala no libro Poesia medieval 1- Cantigas de amigo Lisboa, 1959, publicado por R. Luciano Cordeiro, 103 1° - Lisboa 1959. Este libro, teoricamente só leva cantigas de amigo. Tamén no libro La pastorela medieval Hispánica, Arlene T. Lesser falando desta pastorela, fala das cantigas de amigo. As duas fontes estas tamén poñen a grafía Crexente. Elvire 17:06, 11 Abril 2009 (UTC)

Volver á páxina "Johan Airas".