Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1845»

Ningún español pode ser procesado nin sentenciado senón polo Xuíz ou Tribunal competente, en virtude de leis anteriores ó delito e na forma que estas prescriban.
 
Discutida e votada polas Cortes Constituíntes de 1854-56 a Constitución que xeralmente é desiñadadesignada con esta última data, aínda que en realidade debera selo coa de 1855, posto que a súa aprobación rematou en 14 de Decembro de dito ano, e sen ter chegado a promulgarse, se ditouditouse o Real decreto de 15 de Setembro de 1856 restablecendo esta Constitución de 1845, modificada polopola Acta Adicional que se inserta a continuación da mesma, e que había de gardarse e cumprirse como parte integrante dela, entre tanto que as Cortes resolveran o conveniente.
 
'''Artigo 10'''
200

edicións