Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

Outros membros:
 
a) Membros de Honra: aSerán Xunta Directiva poderá propoñerlle á Asemblea o nomeamento de membros de honor ásaquelas persoas que, debido á súa recoñecida traxectoria persoal ou profesional ou ben por proporcionarcolaborar a súa colaboración ácoa entidade, se fagan merecedoras desta distinción. Este tipo de membros non terán o deber de pagar cotas, mais tampouco poderán tomar decisións nin escoller,elixir nin ser escollidoselixidos para os cargos sociais.
 
b) Membros Colaboradores: Serán aquelas persoas físicas ou xurídicas que de forma ocasional, fagan achegas xa sexa de forma económica ou ben en especie, ou en xeral calquera tipo de colaboración que poida ser de utilidade para o mellor cumprimento das finalidades sociais. Este tipo de membros sen facultades políticas nin decisorias, terán dereito a recibir información permanente sobre o desenvolvemento das actividades da entidade, así como a obter o recoñecemento público polo seu apoio.
 
O nomeamento destes membros realizarase pola Asemblea Xeral a proposta de calquera socio.
 
==Capítulo III. A Asemblea Xeral==
69

edicións