Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

1. Modificar os estatutos.
 
2. Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva e dos grupos de traballo, e controlar a súa actividade.
 
3. Aprobar o orzamento anual e a liquidación de contas anuais, así como adoptar os acordos para a fixación da forma e o importe da contribución para o mantemento da asociación e aprobar a xestión feita polo órgano de goberno.
69

edicións