Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

2. En relación á celebración das asembleas, prevese a posibilidade de manter as reunións por medio de videoconferencias ou outras formas de comunicación telemática, sempre e cando se poida garantir a identificación das persoas asistentes, a continuidade da comunicación, a posibilidade de intervir nas deliberacións e a emisión do voto. Por esta modalidade telemática de reunión, entenderase, en calquera caso, que a reunión se realiza no lugar onde, naquel momento, se atope a persoa que a presida.
 
3. A Xunta Directiva pode convocar a asemblea xeral con carácter extraordinario sempre que o considere oportuno, e debe facelo cando o solicite un 10 % das persoas asociadas; neste caso, a asemblea debe ter lugar no prazo máximo de trinta días desde que se presente a solicitude.
 
===Artigo 12 Convocatoria das reunións===
69

edicións