Diferenzas entre revisións de «Estatutos da Asociación de Amigas e Amigos da Galipedia e do Coñecemento Libre»

arranxos
(arranxos)
2. Non satisfacer as cotas fixadas.
 
3. Non cumprir os deberes estatutariasestatutarios.(sic)
 
===Artigo 8. Outros membros ===
2. A elección dos membros da Xunta Directiva, que han de ser persoas asociadas, faise por votación da Asemblea Xeral. As persoas elixidas entran en funcións logo de aceptaren o cargo.
 
3. Os membros da Xunta Directiva exercen o cargo de forma altruistaaltruísta. (sic)
 
4. Os membros da Xunta Directiva exercen o cargo durante un período de dous anos, sen prexuízo de que poidan ser reelixidos.
===Artigo 23. Comisións e grupos de traballo===
 
A creación e composición de calquera comisión ou grupo de traballo ha de ser formulada polos membros da asociación que queiran formalos, explicando as actividades que se pretendan levar a cabo á Xunta Directiva, que será a encargada de as aproabaraprobar. (sic)
 
A Xunta Directiva debe preocuparse de analizar as diferentes comisións ou grupos de traballo, mentres que as persoas encargadas destas deben presentar regularmente un informe detallado das súas actuacións.
=== Artigo 24. Patrimonio inicial e disposición de fondos ===
 
Esta asociación non ten patrimonio fundacional. O exercicio económico coincide co ano natural e queda pechado o 31 de decembro. Nas contas correntes ou cartillas de aforros abertas en entidades financeiras han de figurar as sinaturas da Presidencia, a Tesoureiría (sic)Tesourería e Secretaría. Para poder dispoñer dos fondos serán precisas dúas das sinaturas.
 
===Artigo 25. Recursos económicos===
69

edicións