Abrir o menú principal

Cambios

 
==Disposición derrogatoria==
 
:Única ''Derrogación normativa''
 
Queda derrogada a [[Lei Orgánica 5/1992, do 29 de outubro]], de regulación do tratamento automatizado dos datos de carácter persoal.
 
==Disposicións derradeiras==
 
[[Category:documentos legais]]