Diferenzas entre revisións de «Real Decreto 1370/1992, do 13 de novembro»

sen resumo de edición
m
Real Decreto 1370/1992, do 13 de novembro, polo que se amplía con carácter permanente a protección xurídica das topografías dos produtos semicondutores ás persoas orixinarias de determinados países e territorios. {{ref|1}}
 
A disposición derradeira terceira da [[Lei 11/1988, do 3 de maio|Lei 11/1988, do 3 de maio, de protección xurídica das topografías dos produtos semicondutores]], publicada no «Boletín Oficial del Estado» do [[w:5 de maio|5 de maio]] seguinte, autoriza ó Goberno para modificalo artigo 3.3, ca fin de amplialo dereito á protección de persoas orixinarias de terceiros países ou territorios, que non pertenzan á [[w:Comunidade Económica Europea|Comunidade Económica Europea]] e que non se beneficien da protección, cando así se estableza polos órganos das Comunidades Europeas.
2. Benefíciaranse igualmente da misma protección as persoas xurídicas dun país ou territorio que figuren no citado [[#ANEXO|anexo]] e que teñan un establecemento industrial ou comercial real e efectivo en dito país ou territorio.
 
3. A ampliación de protección xurídica ás persoas naturais e xurídicas contempladas nos apartados 1 e 2 anteriores entenderase dende o día [[w:8 de novembro|8 de novembro]] de [[w:1990|1990]]. {{ref|12}} {{ref|23}}
 
==Disposición derradeira==
==ANEXO==
 
===Anexo 1=== {{ref|34}}
 
Países e territorios:
*[[w:Wallis e Futuna|Wallis e Futuna]]
 
===Anexo 2=== {{ref|45}}
 
Países e territorios:
==Notas==
 
# {{note|1}} Derrogado polo [[Real Decreto 149/1996, do 2 de febreiro]] na medida en que amplíe a protección outorgada pola [[Lei 11/1988, do 3 de maio]], a países ou territorios que son parte no [[Acordo polo que se crea a Organización Mundial do Comercio]].
# {{note|1}} A ampliación de protección xurídica ás persoas naturais e xurídicas contempladas nos apartados 1 e 2 entenderase efectiva dende o día [[w:1 de xaneiro|1 de xaneiro]] de [[w:1993|1993]] segundo apartado 2 da disposición derradeira única do [[Real Decreto 2067/1993, do 26 de novembro]].
# {{note|2}} A ampliación de protección xurídica ás persoas naturais e xurídicas decontempladas [[w:Canadános -apartados Canada|Canadá]]1 e 2 entenderase efectiva dende o día [[w:1 de novembroxaneiro|1 de novembroxaneiro]] de [[w:19941993|19941993]] segundo apartado 2 da disposición derradeira única do [[Real Decreto 11662067/19951993, do 726 de xullonovembro]].
# {{note|13}} A ampliación de protección xurídica ás persoas naturais e xurídicas contempladasde nos[[w:Canadá apartados- 1 e 2Canada|Canadá]] entenderase efectiva dende o día [[w:1 de xaneironovembro|1 de xaneironovembro]] de [[w:19931994|19931994]] segundo apartado 2 da disposición derradeira única do [[Real Decreto 20671166/19931995, do 267 de novembroxullo]].
# {{note|3}} O [[Real Decreto 2067/1993, do 26 de novembro]] sustituíno polo anexo 2
# {{note|4}} O [[Real Decreto 11662067/19951993, do 726 de xullonovembro]] sustituíno polo anexo 32
# {{note|35}} O [[Real Decreto 20671166/19931995, do 267 de novembroxullo]] sustituíno polo anexo 23
 
[[Category:documentos legais españois]]