Diferenzas entre revisións de «Lei 4/1995, do 24 de maio, de dereito civil de Galicia»

 
==Disposicións Transitorias==
=== Disposición transitoria===
 
D. Transitoria
1. Os contratos de arrendamentos rústicos celebrados con anterioridade á entrada en vigor da presente lei vixentes en virtude de prórrogas legais ou pola tácita reconducción, rematarán ó termo daquelas, agás pacto expreso das partes en cada caso.
2. Os arrendamentos rústicos denominados históricos que se atopen vixentes prorrogaranse polos prazos nas condicións sinaladas pola súa propia normativa.
Usuario anónimo