Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981/Título Terceiro


Escudo de Galicia.svg

Estatuto de Autonomía de Galicia


Aprobado polo pobo galego en referendo o 21 de decembro de 1980, ratificado polo Congreso dos Deputados o 17 de febreiro de 1981, e promulgado o 6 de abril de 1981.  


Índice

 

Título Terceiro: Da Adminitración Pública GalegaEditar

Artigo 39Editar

Correspóndelle á Comunidade Autónoma a creación e estructuración da súa propia Administración pública, dentro dos principios xerais e normas básicas do Estado.

Artigo 40Editar

Nos termos previstos no artigo 27.1.2 deste Estatuto, por Lei de Galicia poderase:

  1. Recoñece-la comarca como entidade local con presonalidade xurídica e demarcación de seu. A comarca non suporá, necesariamente, a supresión dos municipios que a integren.
  2. Crear, tamén, agrupacións baseadas en feitos urbanísticos e outros de carácter funcional con fins específicos.
  3. Recoñecer personalidade xurídica á parroquia rural.

Artigo 41Editar

A Comunidade Autónoma exercerá as súas funcións administrativas por órganos e entes dependentes da Xunta de Galicia. Tamén poderá delegar nas provincias, municipios e demais entidades locais recoñecidas neste Estatuto.