Lei de dereito civil de Galicia

Homónimos

Esta é unha páxina de homónimos. Unha axuda de navegación que presenta unha lista doutras páxinas que compartirían o mesmo título porque se pronuncian ou escriben igual. Permite distinguir dous ou máis significados da mesma palabra ou expresión.

A Lei de dereito civil de Galicia pode referirse a: