Ti onte mañan eu


    Caín tan baixo, tan baixo,
Que a luz onda min non vai;
Perdín de vista as estrelas
E vivo na escuridá.

    Mais, agarda...!O que te riches
Insensibre ó meu afán!
Inda estou vivo..., inda podo
Subir para me vingar.

    Tirá pedras o caído,
Tiraille anque sea un cento;
Tirá... que cando caiades,
Hanvos de face-lo mesmo.


    Deixa que nes copa en donde bebes
     As dozuras da vida
Unha gota de fel, unha tan soio,
O meu dorido corazón esprima.
Como abranda a delor as pedras frías,
     Anque abrandarr non poida
Almas de ferro e peitos homicidas.