Arretén é un lugar da parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón, Provincia da Coruña.


Aparecen mencións a Arrentén nas seguintes obras de Rosalía Castro de Murguía: