D'aquelas que cantan as pombas y as frores


Follas novas 1880 Rosalía Castro de Murguía.pdf


I   D'aquelas que cantan as pombas y as frores
Todos din que teñen alma de muller,
Pois eu que n'as canto, Virẍe d'a Paloma,
      ¡Ay! ¿de que' a terei?<<<< >>>>