Diferenzas entre revisións de «Constitución española de 1931»

*[[Constitución española de 1931/Título VIII|Título VIII]]
*[[Constitución española de 1931/Título IX|Título IX]]
 
==TÍTULO II: Nacionalidade==
'''Artigo 23'''
 
Son españois:<br>
1. Os nados, dentro ou fora de España, de pai ou nai españois.<br>
2. Os nados en territorio español de pais estranxeiros, sempre que opten pola nacionalidade española na forma que as leis determinen.<br>
3. Os nados en España de pais descoñecidos.<br>
4. Os estranxeiros que obteñan carta de natureza e os que sen ela teñan gañado vecindade en calquera pobo da República, nos termos e condicións que prescriban as leis.<br>
 
A estranxeira que case con español conservará a súa nacionalidade de orixe ou adquirirá a do seu marido, previa opción regulada polas leis dacordo cos Tratados internacionais.
 
Unha lei establecerá o procedemento que facilite a adquisición da nacionalidade ás persoas de orixen español que residan no estranxeiro.
 
'''Artigo 24'''
 
A calidade de español pérdese:
 
1. Por entrar ó servizo das armas dunha potencia estranxeira sen licenza do Estado español, ou por aceptar emprego doutro Goberno que leve anexo o exercicio de autoridade ou xurisdición.
 
2. Por adquirir voluntariamente natureza en país estranxeiro.
 
A base duhna reciprocidade internacional efectiva, e mediante os requisitos e trámites que fixará unha lei, concederase cidadanía ós naturais de Portugal e países hispánicos de América, comprendido o Brasil, cando así o soliciten e residan en territorio español, sen que perdan nin modifiquen, a súa cidadanía de orixe.
 
Nestos mesmos países, se as súas leis non o prohíben, aínda cando non recoñezan o dereito de reciprocidade, poderán naturalizarse os españois sen perder a súa nacionalidade de orixe.
 
==TÍTULO III: Dereitos e deberes dos españois ==
1.153

edicións