Tal com'as nubes


Follas novas 1880 Rosalía Castro de Murguía.pdfIII          Tal com'as nubes
          Qu'impele o vento,
Y agora asombran, y agora alegran
Os espaços inmensos d'o ceo,
          Así as ideas
          Loucas qu'eu teño
As imaẍes de multiples formas
D'estranas feituras, de cores incertos,
          Agora asombran,
          Agora acraran,
O fondo sin fondo d'o meu pensamento.<<<< >>>>