Son Adrián Estévez, colaborador (e administrador) da Galipedia.

Tarefas interesantes a facer en Galifontes:

Subir a lírica medieval

  • categorizala segundo xéneros:
  • categorizala segundo cancioneiros: B V A