Libro de Mormón


Índice de contidos do Libro de Mormón       Joseph Smith, Jr.       1830
 
NB: O texto electrónico de dominio público do Libro de Mormón en inglés sacouse do Proxecto Gutemberg dispoñible en [1] e posteriormente traducido ao galego con axuda das versións española e portuguesa. Non é unha versión oficial.